Aan de slag!

Wil je meer weten over ‘Ik ben van mij!? Op deze pagina vind je alle informatie. Wil je met de methode beginnen? Dan vind je bij Vooraf alle informatie over wat je moet doen, voordat je start. Onder Basis staan alle materialen en werkvormen die in ieder geval nodig zijn om ‘Ik ben van mij!’ goed uit te voeren. Onder Extra vind je materialen voor verdieping. Wil je een kant-en-klaar lespakket gebruiken? Dat vind je op Lesson Up.

Wat is ‘Ik ben van mij!’?

'Ik ben van mij!' is een methode die jongeren bewustmaakt van seksuele wensen en grenzen en hun leert over verantwoord seksueel gedrag. Het doel: voorkomen dat jongeren seksueel grensoverschrijdend verdrag vertonen of meemaken. ‘Ik ben van mij!’ werkt dus preventief.

Drie pijlers

‘Ik ben van mij!’ heeft drie pijlers:
 

De 6 seksregels

Het uitgangspunt dat seksestereotype & dubbele moraal bijdragen aan seksueel grensoverschrijdend gedrag
Jongeren leren vooral leren van elkaar (peer-to-peer) en door theorie te combineren met iets doen

Peer-to-peer

Peer-to-peer houdt in dat jongeren elkaar iets bijbrengen. Uit onderzoek weten we dat jongeren vooral van elkaar leren en naar elkaar kijken voor erkenning en waardering van het eigen gedrag. Dit sociaal leren is dan ook een belangrijk onderdeel van ‘Ik ben van mij!’

Drie onderdelen

‘Ik ben van mij!’ werkt met drie onderdelen:

(Peer)educatie – informatieoverdracht en bewustwording.
Jongeren leren over de seksregels, seksestereotype en dubbele moraal.

Peer activatie – zelf bedenken en organiseren van acties voor leeftijdsgenoten.
Jongeren gaan actief aan de slag met wat ze hebben geleerd. Willen ze anderen iets vertellen over de seksregels? Over dubbele moraal? Waar willen ze zelf iets aan doen? Vervolgens vertalen ze dit (onder begeleiding) naar acties die zij zelf kunnen uitvoeren en uitdragen. Ze kiezen hun eigen woorden en vormen, maken gebruik van hun eigen talenten en netwerk en leren hoe ze leeftijdsgenoten aan het denken kunnen zetten.

Peer mobilisatie – mobiliseren van andere jongeren.
In deze fase gaan de jongeren acties uitvoeren. Ze geven een spreekbeurt, schrijven een stukje in de schoolkrant, treden op met een rap of maken een filmpje. Zo dragen ze bij een klimaat waarin seksueel gezond gedrag de norm wordt.

Wie kan ‘Ik ben van mij!’ uitvoeren?

Diverse organisatie kunnen aan de slag met ‘Ik ben van mij!’, zoals: jongerenorganisaties, GGD, Centra voor Jeugd en Gezin, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en organisaties die zich richten op talentontwikkeling van jongeren. Een organisatie kan zelf besluiten met ‘Ik ben van mij!’ aan de slag te gaan of een gemeente kan de uitvoering initiëren. Bijvoorbeeld omdat zij beleidsdoelen t.a.v. preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag vorm willen geven en de uitvoering hiervan bij een welzijn- of jongerenorganisatie willen beleggen.

De professionals die ‘Ik ben van mij!’ kunnen uitvoeren, zijn MBO of HBO geschoold in een pedagogisch georiënteerde opleiding zoals de PABO, SPH, SPW, MWD, Jongerenwerk of Social Work. Zij werken bijvoorbeeld als GGD-medewerker, consulent seksuele gezondheid, jongerenwerker, opbouwwerker of docent. Professionals die ‘Ik ben van mij!’ uitvoeren bezitten in ieder geval voldoende didactische vaardigheden, zij hebben affiniteit met de doelgroep en het onderwerp.

In de praktijk ontwikkeld en getest

‘Ik ben van mij!’ is in de praktijk ontwikkeld in 15 gemeenten onder de naam WE CAN Young. In alle gemeenten zijn organisaties met groepen jongeren aan de slag gegaan. De ervaringen die zijn opgedaan zijn gebruikt om de methode verder te ontwikkelen. In 2017 werd besloten de naam te veranderen in ‘Ik ben van mij!’

Effecten

In 2015 is een onderzoek gedaan naar de resultaten van WE CAN Young (de voorloper van ‘Ik ben van mij!’). Van de jongeren die meededen, vindt 40% dat hun ideeën en/of gedrag door de methode zijn veranderd. Ook bleek uit het onderzoek dat de opzet van WE CAN Young waarbij voorlichting wordt gekoppeld aan het uitvoeren van activiteiten succesvol is. Het moeten wel intensieve, interactieve activiteiten zijn met goede inhoudelijke informatieoverdracht en goede begeleiding. Lees het onderzoek en bekijk de spread die in het magazine MOVISIES verscheen.

Hoe ontstaan?

‘Ik ben van mij!’ is de nieuwe naam van WE CAN Young (WCY). WCY stamt af van WE CAN. Dit is een internationale campagne die geweld tegen vrouwen wil stoppen. Mensen (changemakers) doen zelf kleine en grote acties in hun eigen omgeving om een einde te maken aan geweld en ongelijkheid van vrouwen. In 2010 ontwikkelde Movisie een variant op WE CAN specifiek voor jongeren, WE CAN Young (WCY).

Waarom ik ‘Ik ben van mij!’

Eén op de drie meisjes en één op de vijf jongens maakt voor de achttiende verjaardag een vorm van strafbaar seksueel geweld mee (zowel hands-on als hands-off gedrag). Volgens een schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen worden jaarlijks 62.000 kinderen in Nederland slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. In de basis kan iedereen slachtoffer worden van seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. De fysieke gevolgen van seksueel geweld kunnen onder andere lichamelijk letsel, zwangerschap en soa/HIV zijn. Niet fysieke gevolgen kunnen onder andere depressiviteit, angst- en slaapstoornissen, negatief zelfbeeld, schaamte, concentratieproblemen, eetproblemen of seksuele en relationele problemen zijn.

De aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag is in Nederland vooral gericht op de hulp nadat seksueel geweld heeft plaatsgevonden (melden, veiligheid bieden, hulpverlenen, vervolgen en voorkomen van herhaling). Het zou echter goed zijn als we ons ook richten op de preventie van geweld, zodat leed kan worden voorkomen. ‘Ik ben van mij!’ wil bijdragen aan deze preventie.

Download de folder van 'Ik ben van mij!'