Basis

Om ‘Ik ben van mij!’ goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat je in ieder geval de werkvormen die bij basis horen uitvoert. Ze zijn verdeeld over de drie onderdelen van ‘Ik ben van mij!: educatie, activatie en mobilisatie . Je hoeft de werkvormen niet in een bepaalde volgorde te gebruiken. Een en ander hangt ook af van de groep die je voor je hebt. Gebruik je liever een kant-en-klare lessenreeks? Die hebben we ook voor je. Die vind je op LessonUp . Alle onderdelen die hier worden genoemd, zijn daarin verwerkt. Zorg dat je eerst de e-learning hebt gedaan.

Educatie

Bij educatie maken jongeren kennis met de thematiek van ‘Ik ben van mij!’. Ze leren de seksregels en wat seksestereotyperingen zijn. Ook ontdekken ze hoe ze daarmee zelf te maken hebben. Bij dit onderdeel is er ook aandacht voor veiligheid in de groep. Dat is een voorwaarde om ‘Ik ben van mij!’ goed te kunnen uitvoeren.

Werken aan veiligheid

De sfeer in een groep moet veilig genoeg zijn om seksueel gedrag op een open en eerlijke manier met elkaar te bespreken. Het is belangrijk dat de leerlingen weten dat ze vrij zijn om te vinden wat ze vinden, dat ze zich kunnen vergelijken met anderen maar zelf bepalen wat ze willen. Ik ben van mij en jij bent van jou!

Speeddate

Maak veiligheidsafspraken met de groep

Meer info >

Seksregels

De 6 seksregels helpen jongeren om te bepalen of gedrag over de grens gaat of niet. Ze bieden houvast bij het bepalen van wensen en grenzen en verantwoordelijkheid nemen voor gedrag en de gevolgen daarvan.

De Bloubs (korte variant)

In drie filmpjes zie je hoe de Bloubs omgaan met grenzen

Meer info >

De seksregels

Bepaal of seksueel gedrag gezond of grensoverschrijdend is

Meer info >

Speeddaten over de seksregels

Samen denken over regels die helpen rond intimiteit en seks

Meer info >

Eens of oneens

Leg de groep een aantal stellingen voor en laat ze daarop reageren

Meer info >

Stereotypering en dubbele moraal

Vanuit (social) media, opvoeding en onderwijs krijgt iedereen beelden mee van wat normaal is en wat afwijkt. Dat beeld is met regelmaat seksestereotype. Jongens en mannen zijn stoer, als ze veel mooie meisjes daten zijn ze de hunk van de klas of een coole player. Meisjes en vrouwen zijn lief en mooi, zij worden versierd. Als ze met “te veel” jongens daten zijn ze een slet. Hoe werken deze denkbeelden en die dubbele moraal seksueel grensoverschrijdend gedrag in de hand?

Zoenen

Via twee striptekeningen breng je een groepsdiscussie over de dubbele moraal op gang

Meer info >

In de media

Seksestereotypen en dubbele moraal en de relatie met seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer info >

Ervaring

Jongeren passen kennis over stereotyperingen toe op hun eigen ervaringen

Meer info >
Lees meer

Activatie

Jongeren gaan op een actieve manier aan de slag met wat ze hebben geleerd. Ze ontdekken wat ze zelf kunnen willen doen om verschil te maken. Bij dit onderdeel leren ze ook wat het betekent om goed over je eigen wensen en grenzen na te denken en voor jezelf op te komen. En dat je tegelijkertijd respecteert hoe dat voor een ander is. Is dat ongeveer hetzelfde, of juist heel anders? Want door je uit te spreken, kun jij het verschil voor jezelf en de wereld om je heen maken! Hoe kaart je het aan als je ergens vervelend opdringerig flirtgedrag ziet? Of seksestereotype grapjes hoort of als iemand meisjes anders beoordeelt dan jongens?

Grenzen ontdekken

Het is belangrijk dat jongeren ook ontdekken wat hun grenzen zijn en wanneer ze iets over de grens vinden gaan.

Time Out

Leer jongeren hun eigen grenzen te laten herkennen

Meer info >

Wat raakt jou?

Waar willen jongeren zich over uitspreken?

Meer info >

Acties verzinnen

Wat kun je doe om het verschil te maken en wat heb je hiervoor nodig?

Brainstormen

Creatieve ideeën bedenken om aan de slag te gaan met ‘Ik ben van mij!’

Meer info >
Lees meer

Mobilisatie

Tijdens dit onderdeel voeren jongeren hun acties uit. Van een spreekbeurt of vlog tot een rap of een actiemiddag op school of tijdens een festival. Er is van alles mogelijk.

Acties voorbereiden

Voordat de jongeren in actie komen, moeten ze eerst plannen maken, zodat helder is welke stappen ze gaan nemen en wie wat doet.

Projectplan

Jongeren zetten hun ideeën om in een concreet projectplan en bijbehorend stappenplan

Meer info >

Acties uitvoeren

Hoe kun het beste een actie uitvoeren. Waar moet je aan denken bij het maken van bijvoorbeeld een filmpje of vlog?

Brief aan jezelf

Laat jongeren stilstaan bij wat ze hebben geleerd

Meer info >

Meme maken

Maak je eigen meme. Gaat jullie meme viral?

Meer info >

Maak een filmpje

Waar moet je aan denken? Tips voor het maken van een filmpje

Meer info >
Lees meer