Begroting

Een ‘Ik ben van mij!’-traject varieert in de kosten. Dit bedrag is afhankelijk van de opzet die je kiest en hoe uitgebreid je 'Ik ben van mij!' aanbiedt.

Er zijn een aantal vaste kosten en een aantal variabele/afhankelijke kosten. Ook is er de eerste investering om te de aanpak eigen te maken.

Uitgaande van een situatie waarin je de jongeren al kent, een locatie tot je beschikking hebt én je de aanpak onder de knie hebt, een uurtarief van 90 euro hanteert, en je het basispakket van 4+ bijeenkomsten (4 bijeenkomsten van een klein uur plus begeleiding van de uitvoering van de acties) aanbiedt, kom je ongeveer tot de volgende begroting:

  • Vaste kosten voor uitvoer van de basis (4+ bijeenkomsten: 'Ik ben van mij!' aan één groep)
  • Voorbereidende gesprekken met organisatie/school en voorbereiding: 5 uur, €450,-
  • Uitvoeren van de 4 + bijeenkomsten: 5 uur, €450,-
  • Evaluatie en nagesprek/terugkoppelgesprek met organisatie/school: 4 uur, €360,-
  • Materiaalkosten/ kopieën werkbladen: €50,-

Totaal: €1.310,-

Voor een leerjaar van bijvoorbeeld drie klassen zou bij uitbesteding van dit traject het de school afgerond €4.000,- kosten. Als een docent dit in zijn of haar takenpakket krijgt zijn de directe kosten lager.

Variabele kosten

In andere omstandigheden zijn er een aantal anderen/ variabele kosten. Hiervan kun je zelf het beste een inschatting maken. Denk aan de volgende posten. 

  • Werving van jongeren, ureninzet en materialen: flyer en/of andere materialen voor de werving van jongeren
  •  Bij een uitgebreidere van 4+ aanpak: meer ureninzet
  • Gadgets en promotiematerialen van 'Ik ben van mij!'
  • Locatiekosten huur en catering
  • Werk je samen met meerder partijen: coördinatiekosten etc.


Eenmalige investeringskosten

Om je 'Ik ben van mij!' eigen te maken ben je gemiddeld 12 uur bezig. De voorbereiding bestaat uit een e-learning van 1 uur en het voorbereiden van 4+ lessen.