Colofon

'Ik ben van mij!' wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW.

Deze website wordt beheerd door:

Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken
Bezoekadres: Catharijnesingel 47, 3511 GC Utrecht
Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Telefoon algemeen: 030 789 20 00
Website: www.movisie.nl
E-mail: info@ikbenvanmij.nl

Ontwerp: Hollands Wild
Ontwikkeling site: Elonisas