Extra

Ben je op zoek naar meer verdieping? Wil je langer met een groep aan de slag of een onderwerp of onderdeel nog extra belichten? Hier vind je aanvullende materialen die je hiervoor kunt gebruiken. Ook deze zijn weer ingedeeld in de onderdelen educatie, activatie en mobilisatie.

Educatie

Bij educatie gaat het om kennisoverdracht. Wil je jongeren meer laten nadenken over de seksregels of verder inzoomen op stereotypen en dubbele moraal? Je vindt hier allerlei werkvormen.

Feiten en cijfers

Hoe vaak komt seksueel grensoverschrijdend gedrag voor? Wat is het eigenlijk? Hoe vaak doet een meisje iets tegen haar zin en is dat anders voor jongens? Door over de feiten en cijfers te praten, breng je bewustwording op gang.

Meer informatie

Quiz

Jongeren testen hun kennis met deze quiz

Meer info>

De cijfers

Bekijk de feiten en cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Meer info>

Seksregels en groepsdruk

De seksregels helpen jongeren bij het stellen van wensen en grenzen. Er zijn verschillende werkvormen waarin je dieper op de seksregels in gaat. In deze extra materialen zijn ook werkvormen opgenomen die specifiek ingaan op groepsdruk

Praatplaten

Ga in gesprek over de seksregels aan de hand van striptekeningen

Meer info >

Stellingen seksregels

Jongeren leren hun eigen mening te vormen over grenzen en wensen

Meer info >

Meeloper

Wat verstaan jongeren onder een 'meeloper'?

Meer info >

Groepsdruk

Wat verstaan jongeren onder 'groepsdruk'?

Meer info >
Dubbele moraal en stereotypering

Wil je verder praten met jongeren over dubbele moraal? Of het thema seksesterotypering verder uitdiepen? Gebruik dan deze werkvormen.

Jongens en meisjes

creëer bewustwording over vrouwelijkheid en mannelijkheid

Meer info >

Bespreek stellingen

Breng een discussie op gang aan de hand van stellingen

Meer info >
Lees meer

Activatie

Hoe kun je jongeren nog meer laten nadenken over acties. En hoe kun je ze helpen om hun talenten in te zetten voor de thema’s van ‘Ik ben van mij!’

Grenzen

Hoe kun je jongeren leren beter hun grenzen aan te geven?

Dilemmaspel

Je inventariseert verschillende oplossingen bij dilemma's

Meer info >
Inspiratie

Vinden jongeren het lastig om acties te verzinnen? Al heel veel jongeren gingen hen voor. Doe daarom eerst inspiratie op.

Inspiratie

Bekijk voorbeelden van acties om inspiratie op te doen

Meer info >

Spreekbeurt seksregels

Hiermee kun je anderen over de seksregels vertellen

Meer info >

Spreekbeurt seksestereotypering

Hiermee kun je anderen over seksestereotypering vertellen

Meer info >

Quiz 'Ik ben van mij!'

Je kunt deze quiz alleen doen of met je klas

Meer info >
Talenten benutten

Als je jongeren aanspreekt op hun talenten, wordt het makkelijker voor ze om acties te verzinnen. Kun je zingen? Schrijven? Of ga je juist makkelijk het gesprek aan?

Talent

Jongeren bedenken welk talent ze kunnen inzetten voor 'Ik ben van mij!'

Meer info >
Lees meer

Mobilisatie

Vinden jongeren het lastig om acties uit te voeren? Zoek je zelf meer inspiratie? Of wil je voorbeelden bekijken. Hier vind je extra materialen en werkvormen die je hierbij helpen.

Promotiematerialen

Bestel kaarten, flesjes, stickers, zadelhoesjes, pennen of tattoos

Meer info >

Maak een filmpje

Tips voor hoe je een goed filmpje kunt maken

Meer info >

Lesbrief Bloubs

Lees hoe je de filmpjes van de Bloubs concreet kunt inzetten

Meer info >
Lees meer