Voor gemeenten

Als gemeente heeft u een belangrijke taak als het gaat om preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik ben van mij!’ is een uitstekende methode die u stand alone kunt inzetten, maar ook past in de totale keten van preventie tot behandeling.

Beleidsmatig kunt u ‘Ik ben van mij!’ onderbrengen bij uw gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld en kindermishandeling, in de regioaanpak Veilig Thuis en in het (preventieve) jeugdbeleid. Vanwege de activerende werkwijze, kan de methode ook (beleidsmatig) ondergebracht worden bij jongerenparticipatie en leefbaarheidsonderwerpen.

‘Ik ben van mij!’ kunt u in uw gemeente op verschillende manieren inzetten:

  • Als eenmalig of doorlopende methode voor jongerenwerkers/welzijnsinstellingen of op scholen
  • Als methode in (de reeds bestaande of te ontwikkelen) ketenaanpak

Gemeenten kunnen verschillende rollen innemen bij de uitvoering van ‘Ik ben van mij!’ in de lokale aanpak. Afhankelijk van de ambities en de beleidsdoelen kan een gemeente de spil zijn in de uitvoering, bij bijvoorbeeld het aanhaken van ‘Ik ben van mij!’ bij de ketenaanpak. Ook kan de gemeente een rol spelen bij het aanwijzen van een uitvoerder die de verantwoordelijkheid en een financiële bijdrage krijgt.

 

Peter Puik, gemeente Delft:

‘Het preventieve aspect van deze methode vinden wij als gemeente belangrijk. Jongeren leren dat gelijkwaardigheid tussen jongens en meisjes nodig is om ook gelijkwaardig te zijn in seksuele relaties.’

 

Download de folder van 'Ik ben van mij!'