‘Ik ben van mij!’ voor jonge sporters

In de sport moet iedereen zich prettig en veilig voelen, en met plezier kunnen sporten. Dit is niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat één op de acht jonge sporters seksuele grensoverschrijding meemaakt. Om dit te voorkomen, wordt ‘Ik ben van mij!’ ook in de sport ingezet.

Anders dan je wellicht verwacht komt seksueel grensoverschrijdend gedrag met name voor tussen jongeren onderling. Dat bleek uit onderzoek van commissie De Vries. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn er verschillende projecten gestart om grensoverschrijdend gedrag binnen de sport tegen te gaan. Dat is belangrijk en goed. Projecten specifiek voor en door jeugdsporters zijn er nog niet. ‘Ik ben van mij!’ brengt hier verandering in.

‘Ik ben van mij!’ is een interventie voor en door jongeren ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Ik ben van mij!’ stimuleert respect voor elkaar en seksuele weerbaarheid, door te leren communiceren over wensen en grenzen. Dit is belangrijk omdat jongeren tijdens het sporten elkaar soms aanraken, er kleedkamerpraat is en er regelmatig geflirt wordt. Door binnen de club te communiceren over wensen en grenzen kunnen misverstanden en (seksuele) grensoverschrijding voorkómen worden. Jeugdleden die deelnemen aan ‘Ik ben van mij!’ worden ambassadeur binnen hun sportvereniging.

Wat houdt het in?

Ervaren trainers organiseren op jouw club vier bijeenkomsten waaraan 12 jongeren mee kunnen doen. We zoeken deelnemers die het leuk vinden om te leren over respect voor wensen en grenzen in de sport én dit ook willen uitdragen als ambassadeur. We willen graag een gemengde groep met jongens en meiden. We sluiten af met een creatieve actie om het onderwerp bij alle leden onder de aandacht te brengen. Deze actie bedenken de jongeren zelf, zodat het goed past bij je club.

Wat is de meerwaarde voor jonge sporters?

  • Ze leren over wensen en grenzen en over clubcultuur
  • Ze leren met elkaar dingen te bespreken en aan te kaarten
  • Ze denken met de club mee over een veilig en positief sportklimaat
  • Het is leuk om met leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen over deze onderwerpen
  • Ze worden ambassadeur en worden door de club serieus genomen met wat ze doen

Wat heeft jouw sportclub eraan

  • Meer openheid over en inzicht in wensen en grenzen als het gaat om o.a. privacy, fysiek contact, uitsluiting en seksueel gedrag binnen de club
  • Grotere weerbaarheid onder jeugdsporters omdat ze kunnen communiceren over gewenste en ongewenste omgangsvormen in de club
  • De vertrouwenscontactpersoon krijgt meer bekendheid en jeugdsporters weten deze te vinden als er iets speelt

Meer informatie

Esther van der Steeg
info@seksuelegezondheidamersfoort.nl
of via: info@ikbenvanmij.nl

ikbenvanmij-sport-web33479587_m.jpg