Vooraf

Voordat je begint met de uitvoering van ‘Ik ben van mij!’ is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen. Hieronder vind je hierover informatie. Ga je aan de slag? Onder basis vind je alle materialen en werkvormen die je moet gebruiken om ‘Ik ben van mij!’ goed uit te voeren. Onder extra staan materialen voor verdieping. Wil je liever de kant-en-klare lessenreeks gebruiken? Kijk dan bij LessonUp.Om zelf voldoende kennis op te doen, is het handig om de e-learning te volgen.


Ken de theorie

‘Ik ben van mij!’ heeft 3 pijlers. De 6 seksregels, het uitgangspunt dat seksestereotypering en dubbele moraal bijdragen een grensoverschrijdend gedrag en dat jongeren vooral leren van elkaar. Het is handig om zelf goed te weten hoe het zit. Volg daarom in ieder geval de e-learning en lees je in.

De seksregels

Met de seksregels krijgen jongeren handvatten voor gezond seksueel gedrag

Meer info >

E-learning

Leer in een uur de basiskennis van ‘Ik ben van mij!' En ga goed voorbereid aan de slag.

Meer info >

Competenties die nodig zijn

Als professional heb je een aantal competenties nodig om ‘Ik ben van mij!’ goed te kunnen uitvoeren. Denk aan didactische vaardigheden, kennis en affiniteit met jongeren en affiniteit met de doelgroep.

Competenties

Bekijk hier de competenties die je nodig hebt.

Meer info >

Hoe kun je ‘Ik ben van mij!’ uitvoeren?

Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan met ‘Ik ben van mij!’. Je kunt het basispakket in principe doen in vier bijeenkomsten met jongeren. Of bijvoorbeeld in 4 lessen op scholen. Er zijn ook mogelijkheden om er langer en/of uitgebreider bij stil te staan. Bijvoorbeeld door een themaweek of -maand te organiseren, een werkgroep van jongeren op te richten die zich hieraan committeren en met regelmaat acties uitvoeren of door het op verschillende plekken te integreren in het lesprogramma.

Uitvoering

Ontdek hoe je ‘Ik ben van mij!’ kunt uitvoeren. Van themaweek tot werkgroep.

Meer info >

Wat kost het?

Hoeveel een ‘Ik ben van mij!’-traject kost, is afhankelijk van de opzet die je kiest en het aantal trajecten dat je wilt doen met jongeren. De kosten zijn bijvoorbeeld lager als de uitvoering op een school plaatsvindt.

Begroting

Met deze posten moet je rekening houden bij de financiering.

Meer info >

Hoe werf je jongeren?

Hoe je jongeren het beste kunt werven, hangt af van de manier waarop ‘Ik ben van mij! ’uitvoert. Als docent hoef je bijvoorbeeld geen jongeren te werven. Ook als je gastlessen geeft op scholen, speelt dit niet. Maar als je buiten scholen om met groepen jongeren aan de slag wilt, moet je ervoor zorgen dat jongeren meedoen. Soms zijn ze al aanwezig als je bijvoorbeeld in een jongerencentrum werkt. Het werven kan op verschillende manieren: door flyers te verspreiden, posters op te hangen in scholen of door een korte presentatie op scholen te geven of via de sociale media. Een persoonlijke aanpak heeft de meeste impact.

Flyer

Zie een voorbeeld van een flyer voor jongeren

Meer info >

Samenwerkingspartners

Als je gaat voor een structurele aanpak van ‘Ik ben van mij!’ kan samenwerking met partners bijdragen aan het succes. Sluit bijvoorbeeld aan bij projecten of organisaties die zich (ook) met jongeren of seksualiteit bezighouden. Zo kun je krachten bundelen en van elkaars kennis en expertise profiteren. Daarbij helpt het wanneer partijen hun aanbod op elkaar afstemmen zodat duidelijk is wie waar terecht kan voor welk onderdeel.

Partners

Welke partners wil je zoeken en hoe kun je ze benaderen?

Meer info >

Belangrijk voordat je begint

Veiligheid in de groep
Seksualiteit en intimiteit zijn een spannend onderwerp, zowel voor jongeren als voor uitvoerders. Voordat er wordt gestart met de uitvoering van 'Ik ben van mij!' is het daarom belangrijk dat er aandacht is voor een aantal zaken. Allereerst de veiligheid in de groep. Iedereen moet zich zo veilig mogelijk voelen, zodat iedereen vrij kan spreken over seksueel gedrag. Het is belangrijk dat jongeren weten dat ze vrij zijn om te vinden wat ze vinden, dat ze zich kunnen vergelijken met anderen maar dat ze zelf bepalen wat ze willen: ik ben van mij en jij bent van jou. Het helpt om in het begin samen veiligheidsafspraken te maken.

Speeddate

Maak met je groep veiligheidsafspraken

Meer info >

Wie kan helpen?

Zorg dat van te voren is uitgezocht bij wie jongeren terecht kunnen als ze naar aanleiding van 'Ik ben van mij!' nog vragen of zorgen hebben. Of wanneer ze te maken krijgen met onverwerkt trauma. Dit kan bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon zijn of een schoolmaatschappelijk werker. Het is verstandig om deze mensen ook te waarschuwen als je start met ‘Ik ben van mij!, zodat zij weten dat er jongeren kunnen aankloppen met vragen of problemen.

Doorverwijzen

Wat kun je doen als hulp nodig is.

Meer info >

Eigen veiligheid en ervaringen

Als uitvoerder kun je ook je eigen ervaringen hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mochten je eigen ervaringen nog van grote invloed zijn dan is het verstandig om hier eerst mee aan de slag te gaan, voordat je ‘Ik ben van mij!' uitvoert.

Promotiematerialen

Er zijn verschillende promotiematerialen ontworpen die je kunt inzetten bij het mobilisatieonderdeel of bij bijvoorbeeld de werving van jongeren.

Promotiematerialen

Gebruik ze om jongeren te werven of bij het onderdeel mobilisatie.

Meer info >